Space and light and order. Those are the things that men need just as much as they need bread or a place to sleep.

“Le Corbusier”

I think that the ideal space must contain elements of magic, serenity, sorcery and mystery.

“Luis Barragan”


A M B Y E R V E L D   2

De uitspraken van Le Corbusier en Luis Barragan vatten in korte maar duidelijke bewoordingen samen wat belangrijk is in het ontwerp van de woning voor de prijsvraag Ambyerveld en tevens voor het tweede ontwerp ‘Ambyerveld 2’

Maak een licht en ruimtelijk huis.
Maak een huis dat binnen en buiten met elkaar verbindt.
Maak een huis dat ruimten definieert, maar ze niet isoleert.
Maak een huis dat functioneel is, maar ook sensueel.
Maak een huis vol verrassingen.

De bouwmassa is ontworpen als een hoek waardoor verschillende gebruiksruimten gevormd worden. Ruimten die functiegebieden definiëren, zodanig dat altijd contact mogelijk is tussen de verschillende functies en ruimten. Zowel horizontaal als verticaal.
Door een strategische positionering van bouwmasse op de kavel, een duidelijke verschuiving naar de westzijde, ontstaat er de mogelijkheid om een kwalitatieve buitenruimte te creëren aan de oostzijde. Deze wordt sterk gedefinieerd en vormgegeven door een tuinmuur in hoekvorm.
Aan deze buitenruimte ligt de woonkamer als een solitaire ruimte, verbonden middels een doorkijkhaard met de leef keuken. Deze ruim vormgegeven lichte ruimte staat sterk in contact met de achtertuin en heeft hierdoor een andere ruimtelijke kwaliteit dan de woonkamer, met elk hun eigen buitengebied.

 • bebouwingsgrenzen:

 • 10x15m

 • gebouwmassa:

 • lang smal

 • toetreding veel daglicht

 • gericht op zijkant

 • omslaan gebouw-massa:

 • te lang voor grenzen

 • creëren van
  2 lange zijden
  met contact tuin

 • verdelen in drie
  buiten-gebieden:

 • voortuin: groen

 • tussentuin: buiten-ruimte wonen

 • achtertuin: buiten-ruimte koken | eten

 • binnen- en buiten-ruimte gaan met elkaar versmelten

 • verdieping:

 • 3 slaapkamers

 • 2 badkamers

 • 1 toilet

 • georiënteerd naar 1 zijde

 • verschijningsvorm

perspectief vanuit de tussentuin | gekoppeld aan de woonkamer


 • situatie | begane grond

 • verdieping


keuken als spil van de woning

perspectief vanuit de achtertuin

 • standaard woning:

 • centraal op kavel

 • gericht naar achtertuin

 • weinig contact met zijruimte

 • diepe woning met opeenstapeling van functies

 • ambyerveld 2:

 • decentraal op kavel

 • gericht naar achtertuin en naar tussentuin (zijkant)

 • sterk contact met twee buitenruimtes

 • ondiepe woning met duidelijk scheiding van functies


perspectief vanuit de woonkamer | gekoppeld aan de tussentuin