snapshot straatbeeld tijdens bouw

ligging bestaande school als onderdeel van de Belgische lintbebouwing en onderdeel van het bedrijventerrein

 • bedrijventerrein

 • werkplaatsen

 • programmatisch onderscheid

 • werkplaatsen

 • - metaal | hout

 • - didactische keuken

 • klaslokalen

 • administratie

 • aansluiting zoeken met omgeving

 • onderdeel worden van ‘de maatschappij’ => “opgenomen worden”

 • ‘thuis voelen’op school

 • beschermde omegeving creëren

 •  
 • TOEKOMSTIGE SITUATIE ?

 • één gebouw

 • programma versmolten in massa

 • geen identiteit

 • geen aansluiting met de omgeving

 • programma per functie

 • programmatisch ordenen

 • conceptuele benadering

 • typologie van het ‘huis’

 • schaalverkleining

 • clusteren tot één gebouw

 • één identiteit

 • benodigde oppervlakte per functie

 • verkorten lengte straatgevel

 • ’omarmen’ van de tuin (achterzijde)

 • CONCEPT

 • verschalen, aansluiten op de omgeving

 • creëren van individuele ruimten

 • clusteren tot één gebouw

 • creëren van een gezicht voor de school => identiteit

 • onderdeel zijn van de maatschappij

 • groene zone grijpt in het gebouw

 • creëren van kwalitatieve buitenruimte

 • gericht naar de zon | grenzend
  aan de groene zone

 • leggen van relatie met bestaande speelplaats

 • definiëren van hoofdentree met duidelijke zichtrelatie

 • relaties leggen met bestaande
  functies

 • groene zone als buffer tussen
  wonen en onderwijs

 • scheiding van stromen (verkeers-
  stroom en personenstroom)

 • definiëren van het beschermde schoolterrein

 • relatie tussen bestaand en nieuw versterken

 • plekken met verschillende identiteiten benoemen

 • plekken verbinden aan functies intern en aan routing extern

 • inrichting van buitenruimte afstemmen op het programma van eisen


Z O N N E G R O E N  Z O U T L E E U W

buitengewoon secundair onderwijs

Het ontwerp van het gebouw is bewust hand in hand gegaan met zijn directe omgeving. Door het gebouw qua typologie op te laten gaan in zijn omliggende bebouwing wordt de school onderdeel van zijn omgeving, praktisch en symbolisch. Er is gekozen om dit nieuwe gebouw als een icoon te ontwerpen, zodat het niet enkel zal dienen als een toevoeging, maar tevens de functie van hoofdgebouw zal krijgen. Het gebouw moet een bepaalde aantrekkingskracht hebben.

Het gebouw heeft een transparante uitstraling gericht naar de straatzijde, maar vooral ook naar speelplaatsen, met hun overvloed aan groen aan de achterzijde van het schoolgebouw. Deze transparantie wordt gerealiseerd door drie verschillende vierkante kozijnen die soms voor doorkijk zorgen, en soms enkel de lokalen voorzien van daglicht en geen inkijk.

Het complete programma van de school is verdeeld in 3 volumes. Ieder volume of gebouwdeel heeft zijn eigen programma of een combinatie van functies. De verschillende gebouwdelen zijn door hun archetypische vorm goed afleesbaar vanuit de openbare inrichting, maar ook goed voelbaar door hun vertaling naar het interieur.


inplanting nieuw schoolgebouw inclusief omgevingsaanlegimpressie moestuintjes als verbindend elelement in de buitenruimte


snapshots exterieur tijdens bouw

 

volledig ontworpen inclusief bouwbegeleiding als projectarchitect voor Croonenburo5