Urban Tetris in Hengelo

Het is niet de perfectie die fascineert, maar de imperfectie
De tussenruimte als nieuwe semiopenbare ruimte


semiopenbare ruimte

U R B A N  T E T R I S

Architectuur en Hergebruik is het centrale thema van de prijsvraag 'Top van Bischoff' in Hengelo.

In het centrum van Hengelo zijn op het dak van een bestaand winkelgebouw 11 appartementen ontworpen.

Deze ingreep is tweeledig:
Ten eerste zorgt de extra programmering voor een impuls van de stedelijke dynamiek. Ten tweede krijgt het bestaande gebouw een nieuwe betekenis binnen zijn context

De woningen op het dak zijn ontworpen volgens het ruimtelijk principe van de imperfecte 'tetris'. De resulterende tussenruimte of restruimte functioneert als nieuwe semiopenbare ruimte en ontsluit de diverse woningen. Het is een plek van ontmoeting, heeft diverse afmetingen en overstijgt zijn betekenis van enkel ontsluiting.

De woningen zijn zodanig ontworpen dat iedere woning de nodige privacy, zichtkwaliteit en een eigen buitenruimte met voldoende bezonning heeft.

 
Urban Tetris in Hengelo

woningtypologie