If childhood is a journey, let us see to it the child does not travel by night.
“Aldo van Eyck, 1962”

ligging bestaande school als onderdeel van de Belgische lintbebouwing

 • BESTAANDE SITUATIE

 • gesloten straatwand

 • minimaal aan groen aanwezig

 • weinig relatie school en straat (maatschappij)

 • NIEUWE SITUATIE

 • realiseren van voorruimte

 • extra aan groen aanbrengen

 • optimaliseren relatie school en straat (maatschappij)

 • NIEUWE SITUATIE

 • hoger leggen peilniveau school (conform bestaande helling)

 • realiseren van verschillende niveau’s

 • gemotoriseerd verkeer scheiden van voetgangers

 • DOORSNEDE

 • programmatisch ordenen

 • - twee lagen

 • - gelijkvloers (zicht op entree)

 • - extra hoogte

 • PLATTEGROND

 • programmatisch ordenen

 • programma per functie

 • ‘leren’

 • ‘administratie’

 • ‘sporten’

 • SITUATIE

 • programmatisch ordenen

 • ‘beschermde buitenruimte’

 • ‘beschutte voorruimten


M E R C A T O R   R U P E L M O N D E

kleuter- en basisschool

De school gelegen aan een dropsstraat maakt wezenlijk onderdeel uit van het dagelijkse leven in Rupelmonde. De smalle drukke G. de Cremerstraat is aan beide zijde geflankeerd door lintbebouwing, voornamelijk 2 lagen met een kap. Het school terrein zorgt voor een opening in deze straatwand en is met zijn groen, licht en lucht een belangrijk component in de omgeving.

Het ontwerp van het gebouw is bewust hand in hand gegaan met de inrichting van het omliggende schoolterrein. Verschillende zones zijn gecreëerd waardoor verkeersstromen uit elkaar getrokken worden en zorgen voor een veilige voorruimte. Het hoogteverschil in het terrein is bewust ingezet in het ontwerp. Door te spelen met hoogteverschillen en terrasvorming ontstaan er plekken met allen een eigen belevingswaarde. De speelplaatsen van de kleuters en de leerlingen van de lagere school liggen hoger dan het straatniveau en zijn voorzien van een gemetselde borstwering die het schoolterrein afsluit van de publieke ruimte maar visuele contact met de straat intact houdt. Zo blijft de school een onderdeel van de openbare ruimte en sluit hij zich niet af van de maatschappij.


situatie nieuwbouw met omgevingsaanleg


Het schoolgebouw is voorzien van een ruim vormgegeven entree met een kwalitatieve voorruimte op niveau van de centrale inkom. Deze voorruimte is ontworpen met zitelementen en groen in de vorm van kleine bomen en bloembakken. Deze informele voorruimte zorgt voor onverwachte ontmoetingen tussen ouders onderling en tussen ouders en personeel.

Het complete programma van de school is verdeeld in 3 volumes. Iedere volume of gebouwdeel heeft zijn eigen functie. Het gebouwdeel met voornamelijk leslokalen is het grootste volume en is verdeeld over 2 bouwlagen, voorzien van een lift. Het gebouwdeel met de sportvoorzieningen is anderhalve bouwlaag, en is voorzien van een eigen ingang. Het derde gebouwdeel ligt opgespannen tussen de twee al benoemde bouwdelen en koppelt met de refter, de polyvalente ruimte in de onderwijsvleugel met de turnzaal. Dit gebouwdeel is slechts een bouwlaag en herbergt voornamelijk de administratieve lokalen.

snapshots interieur tijdens bouw


snapshots exterieur tijdens bouw

 

volledig ontworpen inclusief bouwbegeleiding als projectarchitect voor Croonenburo5