openbaar


privé


woning

 

L O C A T I E  B

Stedenbouwkundig ontwerp voor compacte intensieve laagbouw in de binnenstad van Maastricht